Privacyverklaring Workspace 365 (New Day at Work B.V.)


Dit is de privacyverklaring van Workspace 365 (New Day at Work B.V.), Berencamperweg 6D, 3861 MC Nijkerk en is van toepassing op alle gegevens die New Day at Work B.V verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij Workspace 365 (New Day at Work B.V.). Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, want we hechten veel waarde aan je privacy

 

Workspace 365 (New Day at Work B.V.) verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via onze website zoals je naam, adres en geboortedatum. Workspace365 verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van Workspace365.

Wij gebruiken jouw gegevens…

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Workspace 365 (New Day at Work B.V.), zullen wij de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. Wij verzamelen en verwerken voor de sollicitatie de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt), je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een challenge), en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Voor het aanbod

In het geval dat Workspace 365 (New Day at Work B.V.) jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Enkel de betrokken medewerkers van de HR-afdeling van Workspace 365 (New Day at Work B.V.) , jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen.

Wanneer Workspace 365 (New Day at Work B.V.) gebruikt maakt van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een CV-screening of assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren op de hoogte worden gesteld.

Ten slotte schakelen wij externe dienstverleners in om te helpen met het verwerken van jouw sollicitatie en het organiseren van het sollicitatieproces. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens ?

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door Workspace 365 (New Day at Work B.V.) bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Website In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je websitebezoek zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over jou als gebruiker van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wij maken gebruik van de volgende tools:

Je bent te allen tijde gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen of in te zien uit onze database. Stuur een mail aan [email protected] Wij zullen dit dan ook voor 100% inzichtelijk maken of verwijderen, mits de wet ons dat verbiedt, zoals gegevens die wij verplicht zijn om te bewaren voor de overheid.

Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met HR via [email protected]